Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

1e kwartaal 2022: jaarlijkse systeemheffing van €2,90 per ton grafisch papier en karton

In 2019 hebben we aangegeven, dat de recyclingbeheerbijdrage (de systeemheffing) t.b.v. het PRN-systeem voortaan in het 1e kwartaal van elk jaar geheven zal worden en niet meer een keer in de vier jaar. Net als in 2021 bedraagt deze heffing voor 2022 €2,90 per ton papier en karton niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton).

De heffing dient ter dekking van de instandhoudingskosten van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Denk bij ‘systeemkosten’ onder andere aan de personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten. Daarom wordt deze afvalbeheersbijdrage ook wel systeemheffing genoemd.

Systeemheffing

Zowel de systeemheffing als een ‘ketendeficitheffing’ voor grafisch papier en karton dient betaald te worden ‘door iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland papier of karton afneemt, dat niet gebruikt wordt voor verpakkingen met het doel dit (on-)bewerkt aan een ander op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en verder bij import van kant en klare producten van papier en karton’.Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de heffing via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven krijgen een factuur van de SVF.

Verschillende heffingen

De komende heffing heeft niets te maken met een mogelijke heffing die de SVF kan opleggen indien er een ketendeficit ontstaat. De ketendeficitheffing (afvalbeheersbijdrage papier- en karton) wordt alleen opgelegd indien de marktprijs voor oud papier en karton zakt onder de kostprijs voor inzamelen van oud papier en karton. De ketendeficitheffing dient om de inzameling van oud papier en karton en de herverwerking daarvan in stand te houden. Sinds het afsluiten van het 1e papiervezelconvenant in 1998 is er slechts een keer – in 2009 – een ketendeficitheffing opgelegd.

Goedkoper systeem

Ter voorkoming van misverstanden: de systeemheffing – de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton – heeft dus niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de  Stichting Afvalfonds Verpakkingen die op dit ogenblik € 22 per ton voor verpakkingen van papier of karton bedraagt. Omdat de papierketen al sinds 1998 haar productverantwoordelijkheid heeft genomen door het afsluiten van de papiervezelconvenanten, hebben producenten van producten van grafisch papier en karton niet te maken met een voortdurende heffing zoals bij verpakkingen het geval is. Hierdoor zijn deze bedrijven goedkoper uit dan in een systeem zoals die voor verpakkingen.

Meer informatie?

Bel Maarten Reuderink, tel.: 020 543 56 78, of neem contact op met de PRN/SVF-helpdesk via de mail: helpdesk@prn.nl of 020 654 09 89 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.