KVGO stuurt brandbrief aan de commissie EZK van de Tweede Kamer

Veel van onze leden vragen ons, terecht en logisch, er voor te zorgen, dat de door de overheid genomen maatregelen meer worden toegesneden op de situatie binnen onze bedrijfstak. De in dit kader meest genoemde maatregel is de TOGS-regeling (ook wel de 4.000 euro regeling genoemd).