Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid in de Grafimediabranche

Een grootschalige analyse van arbeidsomstandigheden in de grafische sector laat zien dat er werk aan de winkel is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zeker nu de branche de komende jaren sterk vergrijst. De nieuwe MDIEU-subsidieregeling geeft werkgevers daarbij een duwtje in de rug.

De sectoranalyse ‘Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden’ is uitgevoerd door GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche en de ROGB. In zowel het A&O-fonds als de ROGB werkt het KVGO samen met de vakbonden FNV Media en cultuur, CNV Vakmensen en De Unie aan een sterke grafische sector.

Nieuwe subsidieregeling

Op basis van de sectoranalyse is door de Rijksoverheid een nieuwe subsidieregeling toegekend voor de grafimediabranche. Het gaat om de MDIEU-subsidieregeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Met de subsidie kunnen werkgevers voordelig aan de slag met verschillende trajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken of het stimuleren van een leven lang ontwikkelen bij medewerkers.

De subsidie is beschikbaar voor werkgevers in de grafimedia-, zeefdruk- of signbranche. De subsidie kan oplopen tot 75% van de kosten voor een traject. Voorwaarde is wel dat het traject voor 31 december 2023 is afgerond. Het A&O Fonds Grafimediabranche deelt binnenkort meer informatie over de subsidieregeling met werkgevers.

Analyse als basis voor bedrijfsbeleid

De analyse bevat naast de genoemde onderzoeksresultaten ook veel achtergrondinformatie die HRM-medewerkers en ondernemers van grafimediabedrijven kunnen gebruiken voor het opstellen van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

RVU Grafimedia

De sectoranalyse is voor de ROGB leidend geweest in het vaststellen van de zware beroepen voor de Regeling vervroegd uittreden Grafimedia. Deze regeling maakt deel uit van de fondsen-cao, voluit de Grafimedia cao ASF-regelingen. Meer informatie over de RVU is te vinden bij de uitvoerder van de regeling, het ASF. Zie: Grafimediafondsen.nl.

Uiteraard kan ook contact worden opgenomen met het KVGO, via 020-5435 678 of info@kvgo.nl.

Sectoranalyse lezen?

De sectoranalyse ‘Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden’ is te bekijken via de site van het A&O Fonds Grafimediabranche of geprint op te vragen via info@aenofonds.nl.