Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Aangepaste Code Postfilter gaat in per 1 april 2021

De Code Postfilter, onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, regelt voor consumenten het stopzetten van ongewenste geadresseerde reclame. Daarnaast kunnen via het Nationaal Overledenenregister van het Postfilter contactgegevens van overleden personen worden geblokkeerd voor reclamepost.

Na evaluatie in het afgelopen jaar is de Code Postfilter aangepast. De nieuwe Code gaat in per 1 april 2021. De aanpassingen bieden afzenders van geadresseerde reclamepost duidelijkere richtlijnen. Voor de ontvangers wordt het makkelijker om aan te geven welke post ze wel en niet willen ontvangen.

De belangrijkste aanpassingen, ook van belang voor onze leden en hun klanten, zijn de volgende:

Vermelding Postfilter op of in de reclame uiting

Op of in de reclame uiting moet per 1 april 2021 een verwijzing naar postfilter worden opgenomen. Een aantal voorbeeldzinnen is in de code opgenomen. Deze vermelding moet de ontvanger van de geadresseerde reclamepost informeren waar men zich voor reclamepost kan afmelden. Alternatieve zinnen met een verwijzing naar www.postfilter.nl mogen worden gebruikt.

Behandeling klachten binnen vier weken

Een afzender krijgt vier weken de tijd om een klacht over geadresseerde reclamepost te onderzoeken en de klager hierover te informeren. De nu nog geldende termijn van twee weken is erg krap. De termijn is aangepast om de afzenders meer ruimte te geven om de klacht goed af te handelen. Bovendien is de termijn van vier weken in lijn met de overige codes in de Nederlandse Reclame Code.

Keuze afmelding anoniem of met e-mailverificatie

In de huidige opzet kan een ontvanger zich alleen afmelden in combinatie met een naam en een e-mailadres. Voor een aantal consumenten is dit een barrière. Vanaf nu is er een keuze:

  • Anoniem vastleggen van de afmelding, dus zonder naam en zonder e-mailadres. De duur van deze nieuwe vorm van afmelden is twee jaar.
  • Afmelding vastleggen met de mogelijkheid de gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Dit werkt met een e-mailverificatie. De duur van deze aanmelding is aangepast naar zes jaar (is op dit moment nog vijf jaar).

Verder komen er twee aparte websites voor het postregister en voor het overledenenregister. Voorheen bestond er één website voor het Nationaal Postregister en het Nationaal Overledenenregister. Dit wordt losgekoppeld en beide krijgen een eigen website www.postfilter.nl en www.nationaaloverledenenregister.nl.

Postfilter voor bedrijven

Met Postfilter kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties de bestanden opschonen die ze gebruiken om ongevraagde geadresseerde reclamepost te versturen. Hiermee respecteren ze het verzoek van consumenten die deze post niet willen ontvangen, en voldoen ze aan de Code Postfilter. Postfilter voor bedrijven: Postfilter.nl/over-postfilter.nl