Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Aanpassing van partnerpensioen in regeling grafimedia

Per 1 januari 2016 is de regeling voor partnerpensioen gewijzigd. Vanaf deze datum is het partnerpensioen volledig op risicobasis. Tot 1 januari 2016 was het partnerpensioen voor de helft op risicobasis en voor de andere helft op opbouwbasis verzekerd.

Op risicobasis? Wat wil dat zeggen?

  • Als een werknemer overlijdt tijdens actief dienstverband (dat wil zeggen een dienstverband bij een grafimediabedrijf), dan krijgt de achterblijvende partner een (levenslang) partnerpensioen ter grootte van 70% van het ouderdomspensioen dat de werknemer tot aan de pensioendatum had kunnen opbouwen. Dit blijft zoals het was.
  • Als een werknemer uit dienst gaat, dan krijgt hij een polis met opgebouwde rechten. Het partnerpensioen op risicobasis vervalt bij uitdiensttreding.
  • Als een werknemer met pensioen gaat dan ontvangt hij ouderdomspensioen. De aanspraak van partnerpensioen op risicobasis vervalt dan. Wel bestaat de mogelijkheid van uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen, maar dat kost dan dus een deel van het ouderdomspensioen. Na zijn overlijden ontvangt zijn partner het opgebouwde partnerpensioen.
  • Tot 1 januari 2016 werd het partnerpensioen voor de helft opgebouwd. Deze opgebouwde rechten op partnerpensioen blijven in stand. Dat is dus van belang bij uitdiensttreding en pensionering.

Vanuit Pensioenfonds PGB zal de mogelijkheid worden geboden tot een aanvullende verzekering van partnerpensioen op opbouwbasis. Deze mogelijkheid wordt zowel op werkgeversniveau als op individueel niveau geboden.