Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

ACM in gesprek met KVGO over concurrentie op de postmarkt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ging op maandag 10 oktober 2022 in gesprek met het KVGO over het onderzoek dat de toezichthouder is gestart naar het herstellen van de concurrentie in de postmarkt. Gastheer van het werkbezoek was Mark Bonenkamp (Vogelaar Groep) die onlangs is herbenoemd als voorzitter van de KVGO-postcommissie.

De monopoliepositie waarin PostNL nu feitelijk verkeert, zorgt voor ongewenste prikkels in de grafische markt. Immers, de postaanbieder kan zomaar prijsverhogingen doorvoeren waarbij de onderhandelingsmarge voor KVGO-leden miniem is. En dat heeft grote gevolgen voor zakelijke aanbieders van gesorteerde en gecodeerde geadresseerde bulkpost, zoals direct mail, periodieke uitgaven en transactiepost. Als bedrijf kan je immers geen andere wegen meer bewandelen.

Op 2 juni 2022 trok het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een streep door de fusieplannen van PostNL met Sandd. Onder meer naar aanleiding van die uitspraak is er vanuit de ACM een onderzoek gestart naar herstelmogelijkheden van de concurrentie op de postmarkt. Het KVGO heeft de ACM daarom uitgenodigd voor een gesprek om de impact van het niet hebben van concurrentie op de postmarkt aantoonbaar te kunnen maken.

Mark Bonenkamp, voorzitter KVGO-postcommissie: “Het ontbreken van concurrentie op de postmarkt is erg nadelig voor grafische bedrijven en aanbieders van post. Binnen de postcommissie hebben we ter onderbouwing hiervan enkele concrete voorbeelden opgehaald die sprekend zijn voor de impact van een monopolist op de markt. Zo is de kostprijs van het versturen van een envelop met brief en een 6 pagina folder (inhoud 76 gram) tot wel 121% duurder geworden dan de geïndexeerde tarieven van Sandd uit 2019. Of het versturen van een catalogus (457 gram) kende een prijsstijging van 217%; van een gesealde mailing (28 gram) is de prijs gestegen met 163%. Ik meen wel te kunnen zeggen dat dit schrikbarende cijfers zijn. En het is goed dat we aantoonbaar hebben kunnen maken bij de ACM voor welke uitdagingen grafische bedrijven en aanbieders van post staan.”

Voldoende concurrentie op die postmarkt is dus een absolute voorwaarde voor de brancheorganisatie. Immers, enkel op die manier kunnen KVGO-leden op een gezonde manier ondernemen. En worden bedrijven in de grafische sector niet verrast met forse prijsstijgingen, wijzigingen in periodieken en het niet hebben van enige vorm van onderhandelingsruimte. Naast concurrentie pleitte het KVGO tijdens het werkbezoek ook voor een gelijk speelveld in de postmarkt. Waarbij aanbieders van post op een gelijkwaardige manier behandeld worden.

Bonenkamp vult aan: “We beseffen ons te weinig dat de grafische sector als geheel een substantieel aandeel van de omzet van de zakelijke markt van PostNL vormt. Met z’n allen kunnen we echt wegen op het beleid dat wordt gevoerd. Mede daarom blazen we opnieuw leven in een regulier strategisch overleg met PostNL. Want op die manier kunnen we de belangen van alle KVGO-leden het best behartigen.”