Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

ACM verleent geen vergunning voor overname Sandd door PostNL

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na uitvoerig onderzoek besloten geen vergunning te verlenen voor de overname van Sandd door PostNL.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: ‘Met de voorgenomen overname van Sandd door PostNL ontstaat een monopolist op het gebied van postbezorging. Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen.’

De overname leidt tot prijsstijgingen

“Wij zijn blij met de uitspraak en met name de toelichting die de ACM geeft “, aldus Miguel Delcour, directeur KVGO. “Sandd is praktisch gezien de enige landelijke concurrent van PostNL. De ACM heeft onderzocht dat zonder de concurrentiedruk van Sandd de prijzen van PostNL voor zakelijke post van bijvoorbeeld printbedrijven, drukkers en andere ondernemers naar verwachting zullen stijgen met 30 tot 40%. Ook de prijzen voor consumentenpost zullen na de overname meer stijgen dan zonder de overname. Wij hebben tijdens de onderzoeksfase aan de ACM duidelijk aangegeven dat ook wij als branche organisatie sterke prijsstijgingen verwachten. Dit vooral omdat de zakelijke markt maar liefst 94% van de postmarkt inhoudt tegenover slechts 6% particuliere verzendingen”, aldus Delcour.

Voordelen overname te beperkt

De voordelen van de overname zijn niet genoeg om de gevolgen van het wegvallen van de concurrentie tussen PostNL en Sandd te compenseren. De ACM erkent dat de overname tot efficiëntievoordelen leidt, omdat na de overname alle post via één netwerk kan worden bezorgd. Deze voordelen zijn echter te beperkt om de nadelen te kunnen compenseren.

Overname niet noodzakelijk voor universele postdienst

Vanuit het KVGO is onze mening dat een fusie niet noodzakelijk is om de UPD te behouden. Dit wordt onderschreven door de ACM, die heeft verder bekeken of de overname noodzakelijk is voor de uitvoering van de universele postdienst; het basispakket aan postdiensten voor consumenten, waarvoor PostNL wettelijk verantwoordelijk is. Volgens de ACM kan PostNL ook zonder de overname de UPD ook in de komende jaren onder economisch aanvaardbare omstandigheden postdiensten blijven aanbieden.

Onderzoek

Voor de beoordeling van de overname heeft de ACM uitvoerig kwantitatief en kwalitatief economisch onderzoek verricht. Daarvoor is in belangrijke mate gebruik gemaakt van informatie die door PostNL en Sandd zelf is aangeleverd. De ACM heeft daarnaast marktonderzoek verricht en informatie opgehaald bij klanten van beide bedrijven. De ACM heeft haar analyses en conclusies laten toetsen door onafhankelijke economische adviseurs. Zij onderschrijven de analyses en bevestigen de conclusies van de ACM.

En nu verder?

Miguel Delcour, “Wij kijken als branche organisatie met argusogen naar het besluit dat staatsecretaris Mona Keizer gaat nemen als PostNL en Sandd naar de politiek stappen om zo via artikel 47 alsnog goedkeuring te vragen. Mede hierom zijn we blij met de onderbouwing die de ACM geeft op hun besluit de fusie te verbieden. In onze ogen haalt dit de basis weg voor de staatssecretaris om vanuit het algemeen belang tegen het besluit van de ACM in te gaan.”