Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Actualisatie van Handboek functie-indeling Grafimedia in volle gang

Dinsdagmiddag 21 maart 2017 vond een bijeenkomst plaats in het kader van de actualisatie van het Handboek functie-indeling Grafimedia. Het doel van de bijeenkomst was het inventariseren van de ervaringen met het Handboek. Deze informatie wordt, samen met een aantal aanvullende interviews en een onderzoek van het GOC naar beroepsprofielen, gebruikt om te bezien hoe het Handboek aangepast kan worden om weer aan te sluiten bij de praktijk.

Na de inleiding van Jan Cornelissen, consultant bij De Leeuw Consult en al jaren betrokken bij het indelen van functies in de grafische sector, gingen de ruim twintig deelnemers in groepjes uiteen om aan de hand van een aantal vragen te discussiëren over het huidige Handboek. Op de vraag wat er goed aan is, werd aangegeven dat het overzichtelijk is, duidelijkheid geeft en transparant is. Als gebruiksgemak werden de verklarende woordenlijst en de voorbeelden van voorkomende functies genoemd.

Algemeen of specifiek?
Op de vraag wat er mist aan het Handboek werd aangegeven dat mensen steeds meer in rollen werken en flexibel inzetbaar zijn terwijl de omschrijvingen taakgericht en weinig algemeen zijn. Dat de bedrijfstak divers is, bleek weer. Een ander bedrijf gaf namelijk aan juist gebaat te zijn bij specialisten die ‘hun’ pers door en door kennen en optimaal weten te bedienen.

Functies die worden gemist of in het Handboek kunnen worden uitgebreid zijn operators, consultants en IT-ers. Een ander genoemd punt betreft de taken van oproepkrachten en vakantiewerkers: deze zijn veelal van eenvoudiger aard dan het laagste niveau van het Handboek.

Functieclusters
Uitgezocht moet worden of de opleidingsniveaus die in het Handboek staan nog wel aansluiten bij de praktijk en meermalen werd de wens geuit om competenties toe te voegen. Geopperd werd om functieclusters te creëren in plaats van functiefamilies, zoals een cluster administratie, cluster nabewerking, etc. Qua gebruiksgemak gaven deelnemers aan graag een digitaal hulpmiddel te willen.

De ‘Indelingswijzer’ op de digitale Personeelswijzer bleek slechts bij weinigen bekend te zijn. Deze zal uiteraard worden aangepast en gemoderniseerd en indien mogelijk worden aangevuld met nieuwe functionaliteiten.

De Leeuw Consult gaat met het GOC kijken naar de beroepsprofielen en de opleidingseisen. De analisten gaan de informatie uit deze sessie aanvullen met een aantal verdiepende interviews. Daarna wordt aan de cao-partijen een advies uitgebracht voor de daadwerkelijke aanpassing van het Handboek functie-indeling Grafimedia.