Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Afname oudpapier blijft gegarandeerd met Papiervezelconvenant VI

De Nederlandse gemeenten kunnen er tot eind 2022 op rekenen dat er voor het ingezamelde oudpapier en -karton ook daadwerkelijk een afnemer is. Bovendien krijgen ze een gegarandeerde afnameprijs van 25 euro per 1.000 kilo oudpapier en -karton met uitzondering van verpakkingen. Dat is 72 procent van de totale hoeveelheid oudpapier en -karton van de particuliere huishoudens.

Dat alles is afgesproken in het zesde Papiervezelconvenant dat de Stichting Papier Recycling Nederland PRN, waar ook het KVGO bij is aangesloten, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.

PRN is de uitvoeringsorganisatie van het inzameling- en herverwerkingssysteem voor oudpapier en -karton dat al sinds 1998 bestaat. Het vijfde convenant loopt nog tot 31 december dit jaar maar met de nieuwe afspraken wordt verzekerd dat het systeem ook de volgende vier jaar door blijft draaien.

Koploper
Het Papiervezelconvenant waarborgt de gescheiden inzameling en recycling van oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Nederland is met 87% papierrecycling een koploper in de wereld. Gemeenten en papierketen zorgen er samen voor dat dit ook mogelijk is als het economisch even tegen zit.

Met het papiervezelconvenant bekrachtigen gemeenten en de papier- en kartonsector, vertegenwoordigd in PRN, hun inzet voor het gesloten houden van de papierkringloop en het streven naar een circulaire economie.

Met het convenant geeft de papier- en kartonsector invulling aan vrijwillige producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingsproducten van papier en karton die zij op de markt brengen. Dit zijn bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke.

Daarnaast garandeert PRN gemeenten onder alle marktomstandigheden de afname van het ingezamelde oudpapier en -karton. Gemeenten die zijn aangesloten bij PRN, kunnen rekenen op een afzetgarantieprijs tot maximaal 25 euro per 1.000 kilo oudpapier. Gemeenten zorgen er op hun beurt voor dat het ingezamelde oudpapier en -karton zo schoon mogelijk is.

Goedkoper systeem
Omdat de papierketen al sinds 1998 haar productverantwoordelijkheid heeft genomen door het afsluiten van de papiervezelconvenanten, hebben de grafische bedrijven wat betreft papier en karton voor niet-verpakkingsdoeleinden, niet te maken met een voortdurende heffing zoals bij verpakkingen het geval is. Hierdoor is de branche goedkoper uit dan met een systeem zoals dat voor verpakkingen geldt.

Meer informatie?
Bel Maarten Reuderink, tel.: 020 543 56 78, of neem contact op met de PRN/SVF-helpdesk via de mail: helpdesk@prn.nl of 020 654 09 89 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Het Papiervezelconvenant downloaden? Dat kan hier: Papiervezelconvenant VI