AVG privacy webinar

Voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van het AVG-stappenplan organiseert het KVGO in samenwerking met de stichting AVG voor verenigingen een gratis webinar. Dit o.a. in verband met de introductie van het AVG-OKÉ-beeldmerk waarmee je kunt aantonen dat je je houdt aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Het webinar zal ongeveer een uur duren. Aan het einde is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Raak je klanten niet kwijt door een datalek
  • Wat te doen bij controles en steekproeven van de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Welke klantgegevens mag je nu wel en niet vastleggen?
  • De grootste gevaren van phishing en hoe je het kunt herkennen
  • Klanttevredenheid gebruikers AVG-Programma 8.6
  • Tijd voor goed nieuws: gratis extra gebruikers aanmelden voor AVG programma
  • Nog steeds 50% korting. Bijna alle ledenorganisaties doen mee
  • Introductie van het AVG OKÉ beeldmerk

Het webinar wordt gegeven door Daan Hoogendijk van de stichting AVG voor verenigingen. Nadere informatie: Maarten Reuderink (KVGO), telefonnummer 020 543 5678. KVGO leden hebben inmiddels een aanmeldmail voor het webinar ontvangen.