Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bijeenkomst KVGO-netwerk voor HR-professionals in bedrijven met 50 of meer werknemers

Op 1 november organiseert het KVGO een bijeenkomst over het maken van afspraken op ondernemersniveau op grond van de Grafimedia cao.

De Grafimedia cao biedt veel ruimte voor het maken van afspraken op ondernemingsniveau. Daardoor kan je op een aantal onderwerpen afwijken van de cao en zo zorgen voor maatwerk.

Tijdens de bijeenkomst nemen we je mee in de werkwijze die daarbij op grond van de cao gevolgd moet worden, het onderscheid met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en hoe je de afspraken vastlegt. We vertellen natuurlijk op welke onderwerpen het maken van afspraken op ondernemingsniveau mogelijk is.

Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar hoe jullie hier in de praktijk mee omgaan. Over welke onderwerpen hebben jullie zelf afspraken gemaakt? Hoe zien die afspraken eruit en wat zijn je ervaringen met het overleg op ondernemingsniveau? Mis je onderwerpen waarover je wel zelf afspraken zou willen maken?

Meer informatie? Bel 020-5435678 of e-mail naar info@kvgo.nl.