CMBO | De nieuwe standaards, een jaar later

Op donderdag 15 juni vindt bij GOC in Veenendaal de jaarlijkse update over grafische standaardisatie plaats.

Vorig jaar rond deze tijd introduceerden de organisatoren de nieuwe GWG 2015 PDF-specificaties en kondigden ze een pilotperiode af. Ook keken ze voor het eerst naar de vernieuwde ISO 12647-2 druknorm. Er werd besloten een werkgroep in het leven te roepen die zich over de implementatie zou buigen.

Tijdens de bijeenkomst kijkt het CMBO we hoe het inmiddels staat met de nieuwe PDF-profielen en naar de resultaten van de pilotperiode. Ook worden de eerste uitkomsten van de PDF Survey gepresenteerd, de enquête die de Ghent PDF Workgroup (GWG) onder een groot aantal gebruikers van PDF-workflows heeft gehouden.

In het tweede deel van de bijeenkomst worden de eerste bevindingen van de CMBO-werkgroep ISO 12647-2 gepresenteerd. Gebleken is dat het succesvol toepassen van de nieuwe norm afhangt van een groot aantal factoren, zoals het soort papier, de gebruikte inkt, het juiste meetsysteem en het correcte normlicht.

Meer weten & aanmelden? Klik hier.