Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

CMBO | De zin en onzin van ISO-certificering

Veel bedrijven zijn inmiddels bekend met de verschillende op ISO-normen gebaseerde zorgsystemen: ISO 9001 voor Kwaliteit, ISO 14001 voor Milieu en ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij veel andere bedrijven staat men juist voor de vraag òf ze hier mee aan de gang moeten. Over de werking van verscheidene ISO certificeringen bestaat nog veel onduidelijkheid. Certificering is in de eerste plaats bedoeld om klanten en andere stakeholders vertrouwen te geven op de genoemde terreinen.

Maar:

  • in hoeverre betekent ISO certificering ook een meerwaarde voor het bedrijf zelf?
  • welke keuzes maak je, wat wil je bereiken?
  • hoe voorkom je dat je verstrikt raakt in een woud van regels en het keurslijf van een handboek?
  • stel: je wilt hier morgen mee aan de slag, waar begin je?

Tijdens deze interactieve bijeenkomst willen we daar meer duidelijkheid in scheppen, waarbij er volop gelegenheid zal zijn tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Meer weten of aanmelden? Klik hier.