Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

CMBO | Grafische Standaardisatie

Op donderdag 26 mei 2016 vindt Bij GOC in Veenendaal weer het jaarlijkse CMBO-event over Grafische Standaardisatie plaats.

Dit event staat voor een belangrijk deel in het teken van de langverwachte introductie van de nieuwe PDF-profielen van de Ghent PDF Workgroep.

Per 1 juli is het zo ver: vanaf die datum mogen deze ook in Nederland gebruikt gaan worden. Rond die tijd start er ook een pilot waarin uitgevers, aanleveraars en grafische bedrijven de nieuwe profielen in de praktijk gaan testen.

De nieuwe GWG2015 standaard is een flinke stap vooruit. Denk aan meer creatieve mogelijkheden door ondersteuning van transparantie en meer flexibiliteit in kleurgebruik, waarmee wordt aangesloten op multimediale ontwikkelingen en technologische vernieuwing.

Ten behoeve van de introductie is een nieuwe, Nederlandstalige handleiding opgesteld, waarin alle veranderingen uitvoerig staan beschreven. Alle deelnemers aan deze bijeenkomst ontvangen een exemplaar van deze handleiding.

Het tweede grote onderwerp van deze bijeenkomst is de stand van zaken rond de ISO 12647-2 norm en de nieuwe ICC kleurprofielen. In hoeverre worden die in de Nederlandse situatie al toegepast en hoe verloopt de discussie hierover? Hoe ga je er in de praktijk mee om en welke tools staan je daarbij ter beschikking?

Meer weten & aanmelden? Klik hier.