Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

CMBO | Lean manufacturing in grafische bedrijven

Donderdag 20 maart 2014 gaat de bijeenkomst van CMBO, GTSC en Media Alliantie in Regardz Olympisch Stadion over lean manufacturing, de van oorsprong Japanse methode om processen te optimaliseren.

Doel daarvan is door het elimineren van overbodige bewegingen en stilstand maximale waarde voor de klant te genereren. Door een ‘slanke productie’ gaan de kosten omlaag, wat leidt tot verbetering van het bedrijfsresultaat.

  • Waar zitten in jouw bedrijf de bottlenecks? Hier kun je alleen achter komen door de inzet en betrokkenheid van je hele personeel.
  • Hoe stuur je zo’n proces aan? De bijeenkomst op 20 maart gaat over de ervaringen die een aantal grafische bedrijven hiermee hebben opgedaan.
  • Waarom het juist in deze tijd zinvol om aan de slag te gaan met Lean manufacturing?

Programma:
15.30 – 16.00 uur: Inloop ontvangst deelnemers

16.00 – 16.30 uur: Filosofie en de basis van Lean manufacturing – Bas Mathijsen (Blom Consultancy)

16.30 – 17.00 uur: Ervaring in de praktijk met Lean manufacturing – John Koekenbier (Joh. Enschede Security Print)

17.00 – 17.15 uur: Korte pauze

17.15 – 17.45 uur: Ervaring in de praktijk

17.45 – 18.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden? Klik hier.