Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

De Groote Veenen | Kopperen: Editie 65

Op 7 januari 2013 viert district De Groote Veenen de 65e Koppermaandag. Ditmaal in Assen.

Multicopy Assen (Danny van Dorst) zal de Koppermaandagprent 2013 produceren. De Commissaris der Koningin, Jacques Tichelaar neemt de 65ste Kopperprent in ontvangst  in de Statenzaal van het Provinciehuis van Drenthe.

Vroeger en nu…
Vroeger en nu is het thema van de Koppermaandagprent 2013.

In het Drents Archief wordt aan de deelnemers een aantrekkelijk programma geboden, waarin de elementen ‘vroeger’ en ‘nu’ met elkaar worden verbonden.

Koppermaandag wordt afgesloten met een heerlijke Kopperdis.
Deelnamekosten € 50,– p.p. te voldoen per automatische incasso

Informatie / aanmelden: email district de Groote Veenen m.v.v. dGV2013.