Digitale ledenbijeenkomst over het cao-overleg

De onderhandelingsdelegatie van het KVGO en de vakbonden hebben inmiddels vier dagen onderhandeld over de Grafimedia cao.

Op donderdag 13 januari zal er van 14.00 tot 15.30 uur een digitale ledenbijeenkomst plaatsvinden via MS Teams. Alle KVGO leden ontvangen hiervoor een uitnodiging per email. In de bijeenkomst zal een toelichting worden gegeven over de resultaten die tot nu toe zijn bereikt.