Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

District Friesland | Kopperviering

AI meer dan 30 jaar is het in Friesland een hele goede gewoonte dat in januari grafische ondernemers bijeen komen om elkaar informeel te ontmoeten en tijdens die gelegenheid wordt traditioneel de Kopperprent gepresenteerd.

Het KVGO-District Friesland nodigt uit voor de feestelijke bijeenkomst op zondag 12 januari in het Museum Joure. Daar zal het eerste exemplaar van de Kopperprent onthuld worden en de prent op gepaste wijze gevierd.

De afgelopen twee jaar heeft het Fries Grafisch Museum de Kopperprent verzorgd, en ook voor 2041 is de prent door vrijwilligers van het Fries Grafisch Museum vervaardigd

De bijeenkomst begint om 14.00 uur: na de ontvangst, de traditionele Kopperrede, de onthulling en overhandiging van het eerste exemplaar van de Kopperprent is er tot 17.00 uur gelegenheid tot een bezoek aan Museum Joure waarin het Fries Grafisch Museum is gevestigd en het informeel samenzijn. Voor een hapje en een drankje wordt vanzelfsprekend gezorgd. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Aansluitend, maar voor eigen rekening, bestaat de mogelijkheid tot het bijwonen van het Kopperdiner in restaurant De Jouster Tour, Midstraat 54, Joure. De inloop voor het diner is vanaf 17.00 uur en de kosten voor het welkomstdrankje, het voorgerecht, warm en koud buffet & dessertbuffet komen op € 31,50 per persoon.

Aanmelden graag voor 28 december? Stuur een mail onder vermelding: Friesland 14 of mail direct aan info@drukkerijbroersma.nl.