Friesland | Kopperen 2016

Al meer dan 35 jaar komen in het nieuwe jaar, rondom Driekoningen, de Friese grafische ondernemers bijeen om elkaar informeel te ontmoeten en aanwezig te zijn bij de presentatie van het eerste exemplaar van de Kopperprent.

15_12_joure

Graag nodigen wij u, samen met uw partner, uit voor die feestelijke bijeenkomst op zondag 10 januari 2016 in het Museum Joure waarbij we dan samen met u het eerste exemplaar van de Kopperprent, die ook dit jaar door de vrijwilligers van het Fries Grafisch Museum is vervaardigd, willen onthullen.

Voor het Fries Grafisch Museum is 2016 een bijzonder jaar want het is dan 25 jaar geleden dat we onze huidige locatie in Museum Joure betrokken.
Wij zouden het erg waarderen als u samen met ons dit vijfde lustrum komt vieren.

Kopperrede
De bijeenkomst begint om 14.30 uur met de ontvangst, de traditionele kopperrede en de onthulling en overhandiging van het eerste exemplaar van de Kopperprent aan de kersverse Burgemeester van de Fryske Marren de heer Fred Veenstra.

Hierna is er dan, tot 17.00 uur, gelegenheid voor het informeel samenzijn en een rondgang door Museum Joure. Voor een hapje en een drankje wordt vanzelfsprekend gezorgd en deelname aan deze bijeenkomst is voor u, en uw partner, als KVGO-lid natuurlijk kosteloos.

Kopperdiner
Aansluitend, maar dan voor eigen rekening, is er tevens de mogelijkheid tot het bijwonen van het traditionele Kopperdiner in restaurant De Jouster Tour, Midstraat 54, Joure. De inloop voor het diner is vanaf 17.00 uur.

De kosten voor het welkomstdrankje, het voorgerecht, een uitgebreid warm en koud buffet en een uitstekend dessertbuffet komen per persoon op € 31,50.

Wij zouden het plezierig vinden als u en uw partner bij deze bijeenkomst en bij het Kopperdiner aanwezig kunnen zijn en verzoeken u dan ook vriendelijk om uw aanwezigheid middels een mailbericht aan: info@drukkerijbroersma.nl te bevestigen. Wij zouden dat graag vóór of op 30 december van u willen ontvangen.

Ten slotte
Zoals bekend draait het Fries Grafisch Museum al jaren ongesubsidieerd en zijn we volledig afhankelijk van giften en de verkoop van kleine grafische producties die de vrijwilligers van en in het museum vervaardigen. Dit heeft tot gevolg dat wij elk jaar een redelijke uitdaging hebben om aan onze financiële verplichtingen te voldoen.

Mocht u sympathiek tegenover het Museum en haar doelstelling staan, het in leven houden van een grafische bedrijf anno 1950, dan zou u ons enorm helpen met een financiële donatie op rekeningnummer NL93 RABO 0133 0381 49 t.n.v. Stichting Fries Grafisch Museum. Met uw bijdrage kunnen we onze doelstellingen verder vorm geven en het grafische gedachtegoed aan de volgende generaties doorgeven.