Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Informatiebijeenkomst sectoranalyse RVU

De cao-partijen in de Grafimedia cao hebben afgesproken om in het kader van de nieuwe pensioenwetgeving (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden, kortweg MDIEU), een sectoranalyse te laten uitwerken. De ROGB heeft daartoe aan het A&O Fonds Grafimedia gevraagd een en ander te laten uitvoeren.

Deze sectoranalyse is belangrijk gezien het feit dat er in de nieuwe cao een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is afgesproken waartoe een fonds wordt opgericht, een RVU-fonds, met als doel werknemers met een zwaar beroep vanaf 65 jaar te kunnen laten uittreden. De kaders van deze regeling zijn vastgelegd in de cao, zie P10 Kaders van de regeling vervroegd uittreden Grafimedia.

De sectoranalyse zorgt ervoor dat duidelijk wordt welke beroepen met specifieke kenmerken als “zwaar” kunnen worden bestempeld. De ROGB zal uiteindelijk, op basis van de uitgevoerde sectoranalyse hiertoe de definitieve keuzes maken.

Er worden thans tal van bronnen geraadpleegd om tot goede adviezen te komen die worden vastgelegd in de sectoranalyse. Deze analyse moet op 1 juni gereed zijn in definitieve vorm.

De tussentijdse resultaten willen we graag bespreken met de diverse betrokken partijen, werkgevers, HRM’ers en vakbondskaderleden.

Op 11 mei vindt hiervoor een bijeenkomst plaats voor KVGO-leden tot 50 werknemers. De uitnodiging wordt per e-mail verstuurd.

Meer weten? Neem dan contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend, via e-mail (k.linders@kvgo.nl, a.van.het.nederend@kvgo.nl) of telefoon (020 – 5435 678).