KVGO | Grafimedia cao: bijeenkomst bedrijven < 50 werknemers

Het KVGO organiseert op 20 september voor leden die tot 50 werknemers in dienst hebben een netwerkbijeenkomst aan de Startbaan 10 te Amstelveen.

15_12_cao_toer_logos

Het thema is de Grafimedia cao en de mogelijkheden die er zijn om op ondernemingsniveau met de medezeggenschap afspraken te maken. Die mogelijkheden zijn er namelijk ook voor bedrijven zonder OR of PVT.

In de bijeenkomst komt aan bod hoe het overleg kan worden ingericht als er (nog) geen medezeggenschapsstructuur is. Specifieke aandacht is er voor de basis van het overleg op ondernemingsniveau: de werkwijze die op grond van de cao moet worden vastgelegd. Uiteraard bespreken we tevens de onderwerpen waarover werkgever en medezeggenschap afspraken kunnen maken, waarbij we dieper ingaan op de (flexibele) arbeidstijdenregeling.

Naast kennisoverdracht is er volop ruimte voor het delen van ervaringen. Kijk hier voor meer informatie.

Leden kunnen zich aanmelden via de gepersonaliseerde mail die ze ontvingen of klikken hier.