Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO kennissessie over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op dinsdag 6 september vindt de tweede digitale kennissessie plaats. In een uur brengen wij je helemaal op de hoogte van de belangrijkste wetswijzigingen als gevolg van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die sinds 1 augustus 2022 van kracht is. De uitgebreide informatieplicht van de werkgever zal worden behandeld, evenals de nieuwe regels omtrent het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Ook zal het betaald ouderschapsverlof aan bod komen.