Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO | Nieuwe regelgeving bescherming persoonsgegevens & cybercrime

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle leden hebben met deze regelgeving in meer of mindere mate te maken en verwerken wel persoonsgegevens (zoals N.A.W-gegevens) al is het voor de eigen loonadministratie.

Ook werkt iedereen met ICT-systemen, internet en gebruikt e-mail en daarom dient men de juiste organisatorische en ICT-beveiligingsmaatregelen te treffen. Extra maatregelen zijn vereist  indien je met bijzondere persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens werkt.

Bijzondere persoonsgegevens hebben o.a. betrekking op iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, vakbondslidmaatschap, denkt hierbij aan het drukken van naamkaartjes, tijdschriften of kranten voor een kerkgenootschap, politieke partij of vakbond, patiëntenvereniging of bij foto’s i.v.m. ras.
Gevoelige gegevens hebben betrekking op gegevens op iemands financiële of economische situatie, gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens en gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude zoals BSN en kopieën van identiteitsbewijzen.

Indien je de AVG overtreedt dan kun je met zeer hoge boetes te maken krijgen. Verder kun je door cybercrime (reputatie-)schade oplopen.

Wil je weten wat je moet doen ter voorbereiding op de AVG en ter voorkoming van cybercrime, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst.

Datum: Woensdag 4 oktober 2017

Tijd: 15:30 uur tot 18:15 uur

Plaats: De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest

15:00 uur Ontvangst
15:30 – 15:35 uur Opening door Cees Verweij (KVGO)
15:35 – 16:00 uur Interactieve bewustwordingssessie cyberaanvallen door Tobias op den Brouw (Dienstencentrum)
16:00 – 17:00 uur Voordracht over AVG door mr. U.H. Oelen (Autoriteit Persoonsgegevens )
17:00 – 17:20 uur  Pauze
17:20 – 17:50 uur  ISO 27001 (informatiebeveiliging)  door Tobias op den Brouw (Dienstencentrum)
17:50 – 18:10 uur  Cybercrimeverzekering door Guido Kuitert (Mutsaerts)
18:15 uur  Afsluiting met soep en broodjes

Aanmelden voor de bijeenkomst? Klik hier.