Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO praat leden bij over alles rond de BezaVa

Het KVGO organiseert drie voorlichtingsbijeenkomsten over Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij vangnetters (BeZaVa).

De wet regelt dat werkgevers via de premie verantwoordelijk zijn voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers met tijdelijke en flexibele dienstverbanden.

In de bijeenkomsten wordt ingegaan op alle belangrijke aspecten van de wet. Zoals de mogelijkheid om uit het publieke bestel bij het UWV te treden en – net zoals bij de WGA – eigen risicodrager te worden Het KVGO heeft voor leden afspraken gemaakt met Acture, Mercer en VSZ. Die worden in de bijeenkomsten nader toegelicht.

Meer weten? Kijk hier.