KVGO | Regiobijeenkomst Zwolle

Op dinsdag 29 september informeren in Zwolle de specialisten van het KVGO de leden over actuele thema’s.

Programma

  • Welkom / mededelingen
  • Stand van zaken cao
  • ‘De Wet werk en zekerheid in de praktijk: aangepast ontslagrecht en overige actualiteiten’ door Aukje van het Nederend en Jordy de Mooij, adviseurs sociale innovatie, cao en arbeidsvoorwaarden
  • ‘Actuele ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid’ door Maarten Jansen, sociale innovatie
  • Wat verder ter tafel komt en sluiting
  • Spreekuur

Meer weten? Klik hier.