Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO & UWV | Over zieke werknemers

Deze bijeenkomst staat in het teken van de arbeidsongeschikte werknemer. Hiertoe nodigde het KVGO het UWV uit om uitleg te geven over de rol van het UWV bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor KVGO-leden.

Specifiek zal worden ingegaan op hoe het UWV omgaat met de beoordeling van de re-integratie activiteiten en welke criteria gelden bij het opleggen van loonsancties.

Daarbij komt aan de orde op wat moet worden verstaan onder ‘passende arbeid’ en wat de rol van de Arboarts is tijdens de re-integratie. Verder zal aandacht worden besteed aan hoe het UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage vaststelt.

Uiteraard horen de organisatoren, Aukje van het Nederend en Jordy de Mooij, graag over de eigen ervaringen rondom re-integratie van zieke werknemers.

Meer informatie? Bel 020-543 56 78 of mail naar info@kvgo.nl.
Aanmelden? Dat kan. Klik op deze link.