Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

VNO-NCW | Kwetsbaar voor fraude….? Ja!

Op donderdag 9 oktober 2014 vindt in Malietoren, Den Haag de bijeenkomst “Kwetsbaar voor fraude….? Ja!” plaats.

Ondernemers raken in één jaar bijna vier miljard euro kwijt door onder meer identiteits-, faillissements- en acquisitiefraude. De pakkans is nog geen 5%! Financiële schade én – flink onderschatte –  emotionele schade. Fraude kost banen, economische groei en bloei, schaadt het slachtoffer en de mensen die daar er omheen staan en tast het vertrouwen in het handelsverkeer aan.

Tijd om de bakens te verzetten. Van mopperen over lage pakkans naar vergroten van de weerbaarheid, blokkades opwerpen, schade voorkomen. Zoeken naar de juiste partners in de keten, informatie delen waar nuttig en nodig en daar naar acteren. Kan en mag dat wel (en willen we het wel?) Staan privacy regels niet in de weg? Is het mooie theorie of werkt het in de praktijk?

Inspirerende sprekers laten urgentie, werkwijzen van fraudeurs, valkuilen voor ondernemers, weerbarstige praktijken én succesvolle voorbeelden van anders samenwerken zien. We rekenen op een levendige discussie waar ook u een bijdrage aan kunt leveren!

Aanmelden van via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Kijk hier voor de laatste informatie over het programma.

Nadere informatie: Els Prins, secretaris criminaliteit, prins@vnoncw-mkb.nl

Graag tot ziens op 9 oktober 2014!