Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Netwerk P&O profs | Meer dan 50 medewerkers

Op 2 september 2015 kwam het P&O-netwerk voor KVGO-leden met meer dan 50 werknemers voor de tweede maal bij elkaar. Op de agenda stond het onderwerp scholing in het kader van duurzame inzetbaarheid.

De aanwezigen bespraken onder meer met elkaar hoe scholing kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en wat het belang is voor het bedrijf.

Marion de Rooij van het GOC vertelde over opleidingsplannen en de dienstverlening van het GOC en Richard Leloux van het A&O Fonds Grafimedia benoemde de subsidiemogelijkheden vanuit het ESF en de bedrijfstakregeling (samen goed voor 65% van de out of pocketkosten).

Ook kwam de scholingsplicht uit de Wet werk en zekerheid aan de orde. Bij ontslagzaken gaat het een rol spelen of de werkgever heeft voldaan aan deze scholingsplicht. Zo mag disfunctioneren niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing en een werknemer mag niet wegens bedrijfseconomische redenen worden ontslagen als hij direct of na het volgen van scholing herplaatst kan worden in een andere functie.

Er werd een eenvoudige tool gedemonstreerd waarmee het maandsalaris voor de transitievergoeding kan worden uitgerekend. Deze tool houdt rekening met de specifieke afspraken van de Grafimedia cao en is voor alle leden te downloaden van de Personeelswijzer.

Dinsdag 9 februari 2016 is de volgende bijeenkomst van het netwerk.

Meer informatie? Neem contact op met Aukje van het Nederend en Jordy de Mooij, tel. 020 543 56 78 of per e-mail.