Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Praat mee over de nieuwe Grafimedia cao

Het KVGO nodigt de leden van harte uit voor deze interactieve bijeenkomst. We gaan met elkaar in gesprek over de nieuwe cao.

De cao eindigt per 31 december 2021. Dat betekent dat de werkgeversdelegatie, onder leiding van eerste onderhandelaar Reinier de Koning, in het najaar met de vakbonden om tafel gaat. 
We praten over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden en de rol die de cao daarin kan spelen. Wat zijn de thema’s op het gebied van personeel die spelen binnen jullie bedrijf? Wat voor soort afspraken zouden voor de hele bedrijfstak moeten gelden? Op welke onderwerpen wil je ruimte voor maatwerk in de onderneming?
Jouw ideeën kunnen de werkgeversdelegatie inspiratie bieden voor de komende gesprekken met de vakbonden. 

Datum: 16 september 2021
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Amersfoort – A1, Ruimtevaart 22, 3824 MX  Amersfoort  

Uiteraard houden we bij de bijeenkomst rekening met de dan geldende corona-regels. Om zoveel mogelijk bedrijven in de gelegenheid te stellen mee te doen, kan er per bedrijf één iemand deelnemen. 

Aanmelden kan via het op 21 juli 2021 aan de KVGO-leden verzonden e-mailbericht of via info@kvgo.nl