Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Praat mee over de nieuwe Grafimedia cao!

De huidige cao loop af in april 2024. Het KVGO nodigt je van harte uit op 31 oktober te komen meepraten en discussiëren over de nieuwe, toekomstige cao. Graag creëren we een interactieve bijeenkomst. Jouw ideeën kunnen de werkgeversdelegatie inspiratie bieden voor de komende gesprekken met de vakbonden.

We praten over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden en de rol die de cao daarin kan spelen. We willen graag weten wat de thema’s zijn die spelen binnen jullie bedrijf op het gebied van personeel? Wat voor soort afspraken zouden voor de hele bedrijfstak moeten gelden? En op welke onderwerpen heb je juist behoefte aan ruimte voor maatwerk in je onderneming?

Stroom jij nu al over van de ideeën en suggesties? Via info@kvgo.nl kun je je aanmelden en alvast onderwerpen voor deze bijeenkomst doorgeven!

We hopen velen van jullie te zien. Dit is namelijk jouw mogelijkheid je stem te laten horen en actief deel te nemen aan het proces.