Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stofwisseling nu | bedrijfsbezoek Wedding Nederland

In het kader van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, worden enkele bedrijfsbezoeken georganiseerd bij de ‘ambassadeurs’ van de campagne. Deze ambassadeurs geven leiding aan bedrijven die als voorloper voor het gevaarlijke stoffen-vrij werken in de branche zijn aan te merken.

Hoe zorg je voor een toekomstbestendig bedrijf terwijl je zelf ook dingen doet waar je enthousiast en gelukkig van wordt? Daarbij gaat het om vragen als: hoe kom ik de komende tien jaar door met mijn bedrijf? Hoe ga ik om met veranderingen in de bedrijfsvoering door invloeden van buitenaf? Moet ik vasthouden aan mijn visie of mis ik dan de trein?

Meer informatie over het  programma: klik hier