Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Stofwisseling | Workshop preventiemedewerker

Wilt u meer weten over de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker en de Arbo taken die hij/zij moet uitvoeren? En welke wijzigingen er zijn in de Arbowet per 1 juli 2017? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze workshop!

 

De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten één of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij/zij daarvoor over voldoende deskundigheid bezit.

In deze interactieve workshop leert u wat de wettelijke taken zijn van de preventiemedewerker, hoe de praktijkinvulling kan plaatsvinden en welke branche-instrumenten er zijn rond Arbozorg.

In één middag bent u bijgepraat over het onderwerp, deelt u ervaringen en ziet u wat er in uw bedrijf voor nodig is om (stapsgewijs) de zorg voor arbeidsomstandigheden verder te verbeteren.

Voor wie?
Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die eerder de branche erkende opleiding Preventiemedewerker Grafimedia via Stivako hebben gevolgd, maar ook geïnteresseerden die deze erkende opleiding nog niet hebben gevolgd. Kortom: iedereen uit de bedrijfstak die belang hecht aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en geïnformeerd wilt worden over de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017.

Programma

  • De wettelijke taken van de preventiemedewerker
  • Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017 en de gevolgen voor de taak van de preventiemedewerker
  • De arborisico’s (waaronder gevaarlijke stoffen) in de Grafimedia branche in een vogelvlucht
  • Branche RI&E en de Arbocatalogus Grafimedia thema’s in een vogelvlucht
  • De preventiemedewerker in de praktijk
  • Uitwisseling van ervaringen

Deze specifieke workshop preventiemedewerker is niet bedoeld als branche erkende opleiding preventiemedewerker Grafimedia (zie hiervoor www.stivako.nl), maar onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ van de sociale partners in de Grafimedia, een campagne tegen gevaarlijke stoffen in de grafische industrie.

Waar en wanneer?
Donderdag 15 juni, van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur).

Meer weten & inschrijven? Klik hier.