Teamswebinar ‘Kansen van de WHOA’

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), sinds begin dit jaar van kracht, geeft ondernemers een nieuwe mogelijkheid voor het herstructureren van schulden om faillissement te voorkomen. De grafische industrie is hard geraakt door de crisis, veroorzaakt door COVID-19. Voor bedrijven die in zwaar financieel weer verkeren kan de WHOA uitkomst bieden.

Tijdens het voor KVGO-leden gratis webinar Kansen van de WHOA van het KVGO op 15 juni aanstaande neemt BDO Accountants & Adviseurs u mee in de juridische, economische en financiële aspecten van de nieuwe wetgeving en illustreert aan de hand van praktijkcases de mogelijkheden om de WHOA succesvol toe te passen bij bedrijven die met discontinuïteitsrisico’s te maken hebben. Wij nodigen directie en financieel verantwoordelijken graag uit het webinar bij te wonen.

Programma
15.50 uur – Digitale inloop
16.00 uur – Opening webinar door Dick Naafs, voorzitter KVGO
16:05 uur – Presentatie Kansen van de WHOA
                     door Victor Verstappen, Robert Franken en Frank van Vierssen van BDO Accountants & Adviseurs
16:50 uur – Vragenronde en afsluiting door Frank Meijer, BDO Accountants & Adviseurs
17:00 uur – Einde

Spreekuur
Het webinar Kansen van de WHOA schetst in grote lijnen hoe de WHOA kan worden ingezet. De omstandigheden verschillen per case uiteraard sterk. Om die reden biedt KVGO, voor zijn leden, in aanvulling op het webinar de mogelijkheid om de individuele situatie in detail te analyseren met de WHOA specialisten van BDO Accountants & Adviseurs tijdens een online (Teams) spreekuur.

Tijdens dit spreekuur verzorgt het KVGO een gesprek met een WHOA/distressed M&A en financieringsspecialist, een insolventiejurist en een arbeidsjurist van BDO. Op basis van een vooraf gedefinieerde set aan op te vragen stukken, nemen de goed voorbereide specialisten binnen het spreekuur de kansen, risico’s en eventueel plan van aanpak door met de ondernemer(s) en (indien gewenst) de CFO/controller van de onderneming.

Na het spreekuur is duidelijk met welke kosten de ondernemer rekening moet houden. Daarbij is er ook helderheid over doorlooptijden en schuldenvermindering. Dit wordt in een bondige rapportage schriftelijk gecommuniceerd.

Voor KVGO-leden kost dit spreekuur € 1.250,- (excl. btw), inclusief voorbereiding en rapportage achteraf. De kosten worden door KVGO achteraf in rekening gebracht.

Tijdens het gratis webinar Kansen van de WHOA op 15 juni wordt het spreekuur nader toegelicht en informeren wij u over de inschrijving hiervoor.

Voor meer info en aanmelden webinar:
Arjan Meijer
E-mail: a.meijer@kvgo.nl
Tel.: +31 20 54 35 678