VIGC | Web-to-print Etc

Tijdens dit evenement kijkt organisator VIGC niet alleen over landsgrenzen heen, maar verbreden we ook het onderwerp web-to-print.

“Web-to-print is een begrip dat in de grafische sector veel wordt gebruikt. Maar eigenlijk is deze term te beperkt. Daarom zien we het deze keer grootser en ruimer.

We zochten voor u een aantal gerenommeerde sprekers bij elkaar die vanuit een andere markt, een andere geografische regio en andere disciplines heel zeker uw nieuwsgierigheid zullen prikkelen.
16_08_web2print

Naast web-to-print spreken we op 14 september ook over massa personalisatie en crossmedia. Deze onderwerpen sluiten naadloos aan bij elkaar! Wij helpen u op ons event om verbanden te leggen en bekijken samen met u of opportuniteiten en kruisbestuiving mogelijk zijn.”

Meer weten en inschrijven? Klik hier.