Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

VNO-NCW MKB Nederland | De nieuwe privacywet

De nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt in mei 2018 in werking. Deze vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

De AVG intensiveert de huidige privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

VNO-NCW en MKB-Nederland houden vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG?
  • Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment?
  • Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig?
  • Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De kosten bedragen 55 euro per persoon, exclusief btw. Aanmelden? Klik hier.

Nadere informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten AVG? Mail of bel Kitty Dellemijn (dellemijn@vnoncw-mkb.nl of tel. 070 3490 374).

Het KVGO hield op 4 oktober over AVG een kennissessie in Soestduinen. Nalezen kan hier.