Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Webinar Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

De RVU Grafimedia is afgesproken in het overleg voor de cao 2020-2021. Sinds 1 september 2021 is het voor werknemers met een zwaar beroep mogelijk om een uitkering op grond van de RVU Grafimedia aan te vragen. Zij kunnen dan vanaf hun 65e jaar stoppen met werken.

Op 4 oktober organiseert Kirsten Linders van het KVGO een webinar over dit onderwerp. In dit webinar wordt toegelicht wat in de regeling tot het zwaar beroep wordt gerekend, wat de overige voorwaarden voor deelname zijn en hoe en waar een aanvraag kan worden ingediend. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen. Op de website van de Grafimedia-fondsen staat meer informatie over de RVU Grafimedia.

Zie voor meer informatie de verzonden ledenmail of neem contact op met het KVGO via 020-5435678 of info@kvgo.nl.