Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Webinar verduurzaming: Stap 3 CO2 compensatie

CO2-neutraal ondernemen staat steeds meer in de belangstelling, naast de wettelijke verplichting te blijven verduurzamen zien we ook een sterke toename van duurzame inkoop en draagt een duidelijke klimaatstrategie bij aan een beter imago en reputatie: een organisatie die rekening houdt met het klimaat, straalt immers verantwoordelijkheid uit.

 

Speciaal voor KVGO leden organiseert Groenbalans een Webinar over compenseren van CO2. Compenseren zorgt ervoor dat elders CO2-uitstoot wordt vermeden. Het is een investering in  gecertificeerde CO2-rechten uit een duurzaam energie-, bosbehoud of energie efficiencyproject in een ontwikkelingsland. Compensatie kan dus een belangrijk onderdeel zijn van jouw klimaatstrategie op weg naar Net Zero in 2050.

In de serie webinars behorende bij het KVGO stappenplan verduurzaming gaan we dit keer in op CO2-compensatie, dit is stap 3 in het KVGO-plan verduurzaming. In deze laatste stap in het KVGO-plan verduurzaming koop je CO2-compensatierechten om zo nul emissies te behalen. Zo kan je tijdens het proces van reductie en innovatie nu toch al CO2-neutrale diensten bieden aan de klant. Compensatie wordt dus tijdelijk gebruikt om onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren totdat de onderneming door innovatie en reductie zelf in staat is om zonder CO2-uitstoot te opereren. Daarnaast is in veel gevallen rest-compensatie onvermijdelijk om CO2 neutraliteit te bereiken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Introductie Groenbalans door Maurice Even,
  • Stap voor stap naar een geloofwaardige klimaatstrategie
  • Wat betekent Net Zero en welke rol speelt CO2-compensatie
  • Discussie en vragen over CO2 compensatie KVGO leden

Ben jij erbij? 

Er wordt nog een uitnodiging per mail verstuurd. Geen uitnodiging maar wel geïnteresseerd in CO2-compensatie? Neem dan contact op via 020 – 543 56 78 of info@kvgo.nl

Uiteraard is er ook ruimte om specifieke vragen te beantwoorden, wil je er zeker van zijn dat jouw vraag beantwoord wordt, stuur deze dan vooraf naar G.vermeulen@kvgo.nl