Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Alle premies 2021 op een rij

Net als voorgaande jaren besloot het KVGO tot het maken van een overzicht van de premies die in de grafische bedrijfstak van toepassing zijn.

Het document, exclusief voor leden van het KVGO, bevat uiteraard de tabellen met diverse premies, zoals voor de werknemersverzekeringen, de WGA en Ziektewet, het derde WW-jaar (SPAWW), de bedrijfstakfondsen en de verzekeringen zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Grafimedia cao. Behalve de premiepercentages wordt ook uitleg gegeven over deze onderwerpen. Daarnaast komen het eigen risico-dragen en de Verzuimverzekering bij Centraal Beheer Achmea aan bod.

Wijzigingen

Dit jaar geldt een aantal wijzigingen ten opzichte van 2020. Bijvoorbeeld:

  • de pensioenpremie gaat zowel voor werkgevers als voor werknemers omhoog;
  • de premie voor de SPAWW bedraagt 0,5% in plaats van 0,4% (dit is een werknemerspremie);
  • de premies voor het A&O-Fonds Grafimedia en de Van Werk Naar Werk-regeling hoefden de afgelopen twee jaar niet betaald te worden, vanaf 2021 herleeft de premie-inning.

De premie voor het gezondheidszorgfonds hoeft in 2021, net als in 2020, niet bij werknemers te worden geheven.

Zie de brochure voor het complete overzicht: