Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Alle premies 2022 op een rij

Net als voorgaande jaren besloot het KVGO tot het maken van een overzicht van de premies die in de grafische bedrijfstak van toepassing zijn.

Het document, exclusief voor leden van het KVGO, bevat uiteraard de tabellen met diverse premies, zoals voor de werknemersverzekeringen, de WGA en Ziektewet, het derde WW-jaar (SPAWW), de bedrijfstakfondsen en de verzekeringen zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Grafimedia cao. Behalve de premiepercentages wordt ook uitleg gegeven over deze onderwerpen. Daarnaast komen het eigen risico-dragen en de Verzuimverzekering bij Centraal Beheer Achmea aan bod.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er kleine wijzingen. Eén daarvan is dat de premie voor het derde ww-jaar (SPAWW) daalt van 0,4% naar 0,2%. Dit is een werknemerspremie.

De pensioenpremie blijft in 2022 gelijk aan de premie van 2021. Voor het gezondheidszorgfonds geldt nog één jaar de zogenaamde ‘premieholiday’: in 2022 hoeft hiervoor, net als in 2020 en 2021, geen premie bij werknemers te worden geheven.

Zie de brochure voor het complete overzicht: