Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Allerlaatste kans aanvragen vaststelling NOW 1

De deadline voor het aanvragen van een vaststelling bij het UWV voor de eerste tranche van de NOW is eigenlijk zondag 31 oktober 2021 verstreken. Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft nu bekendgemaakt dat werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, een laatste kans krijgen.

9 januari 2022

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend ontvangen op korte termijn een laatste herinnering van het UWV. Hiermee krijgen werkgevers nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Deze werkgevers krijgen tot 9 januari 2022 de tijd om alsnog een aanvraag in te dienen. 

14 weken uitstel voor indienen accountantsverklaring 

Werkgevers die vóór 31 oktober jl. bij het UWV hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een benodigde derden- of accountantsverklaring hebben daarvoor 14 weken aanvullend de tijd. Dit komt voor deze groep neer op uiterlijk 6 februari 2022. 

Ook bij een aanvraag tussen 31 oktober 2021 en 9 januari 2022 kan uitstel worden gevraagd voor het indienen van een derden- of accountantsverklaring. In dat geval krijgen werkgevers ook 14 weken extra de tijd om de verklaring in te dienen. 

Terugbetalingsregeling

De ingediende aanvragen zullen na het vaststellingsproces bij het UWV leiden tot een definitief subsidiebedrag. Afhankelijk van het eerder verstrekte voorschot zal dit resulteren in een nabetaling door het UWV aan de werkgever, een terugbetaling door de werkgever aan het UWV of vaststelling van de subsidie gelijk aan het verstrekte voorschot. Voor terugbetaling aan het UWV geldt de reguliere termijn van zes weken.  

Wanneer terugbetaling een probleem vormt kan de werkgever met het UWV een betalingsregeling afspreken. Daarvoor kan de werkgever telefonisch of digitaal contact opnemen met het UWV. Een betalingsregeling duurt maximaal 5 jaar. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.