Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!

Beste KVGO-leden,

Vanavond is er weer een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ongetwijfeld zal het kabinet met nieuwe, aanvullende (regionale) maatregelen komen, gezien de onrustbarende toename van het aantal COVID-19-besmettingen.
Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelast en dreigt een tweede lockdown met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelooflijk lastig om dat te voorkomen.

Alles moet uit de kast. Daarom doet het KVGO een klemmend beroep op jullie om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar op aan te spreken.

Van de overheid wordt gevraagd er alles aan te doen om de testcapaciteit en het sneltesten sneller op stoom te krijgen en naleving van de gedragsregels te handhaven.

Maar wat kan je zelf doen?

Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders. Bedrijven, winkels, bouwlocaties en bijvoorbeeld fabrieken en drukkerijen zijn immers plekken waar veel mensen elkaar treffen. Samen met de bonden hebben we daarom begin juni met succes onze sectorprotocollen gepresenteerd om de 1,5 meter regel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. Omdat we merken dat de aandacht is verslapt roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven.

  • zorg dat werknemers met klachten écht thuis blijven
  • waar maar enigszins mogelijk wordt thuis gewerkt
  • zorg dat werknemer, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden
  • spreek je werknemers, klanten en bezoekers aan op naleving van de maatregelen (bewustwording)
  • zorg dat de maatregelen tegen verspreiding van het virus goed zichtbaar zijn en blijven (markering op de vloer, kuchschermen bij balies, kassa’s e.d.)
  • Kijk voor tips en informatie over veilig werken op de site van arbografimedia

We hebben de afgelopen maanden veel geleerd, maar we zijn er nog niet. VNO-NCW voert met brancheorganisaties gesprekken over (nieuwe) zichtbare maatregelen. Zo komt er komende week o.a. een nieuw kantoorprotocol om de bewustwording te verhogen.

Veel besmettingen vinden plaats in de privésfeer, thuis of in de openbare ruimte. Dáár moet ingegrepen worden. Links en rechts zijn er geluiden over het niet langer naleven van de basisregels in de publieke ruimte in tal van gemeenten. Ook de beelden van grote groepen feestende jongeren in parken of grote bijeenkomsten op allerlei plekken kennen we allemaal. Dit kan leiden tot nieuwe (regionale) lockdowns. Daarom doen wij een klemmend beroep op jullie om met lokale bestuurders en/of de veiligheidsregio’s in contact te treden als je misstanden ziet in de buurt van je onderneming.

De druk op het kabinet is onverminderd groot om alle beschikbare test- en labcapaciteit zo spoedig mogelijk te contracteren.
Verder moet grote haast worden gemaakt met het beoordelen van reeds beschikbare sneltesten en andere testen. Daarmee kunnen veel meer Corona-besmettingen opgespoord worden én kan de samenleving open gehouden worden. De kosten ervan zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht van een snelle introductie van sneltesten via bedrijven.
Er blijkt sprake van sterk groeiende onrust over de lange wachttijden bij de GGD’en.
Wij adviseren je om zo nodig met je arbodienst contact op te nemen zodat zij gericht kunnen adviseren.

We hebben het met elkaar in de hand. Mogen we op je steun en hulp blijven rekenen de komende tijd?

Met vriendelijke groet,
Bram ter Beek, directeur