Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Amsterdam: ‘Datum invoering Ja/Ja-sticker aangepast’

“De ja-ja sticker wordt in tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd, niet in juni 2017 maar op een nog nader te bepalen later moment ingevoerd. De gemeente wil de regelgeving daarvoor zorgvuldig invoeren, en dat vraagt wat extra tijd. Voor de zomer zal een nieuwe startdatum bekend worden gemaakt.”

Dat schrijft Amsterdam op de gemeentelijke website. Bram ter Beek van het KVGO sluit zich aan bij de woorden van Stephan van den Eijnden, algemeen directeur van Spotta.

“Het uitstel van de invoering van de Ja/Ja-sticker heeft alles te maken met de civielrechtelijke bodemprocedure die MailDB en het KVGO hebben aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. Hierin wordt onder meer gevraagd om de (on)- rechtmatigheid van de invoering van de Ja/Ja-sticker te toetsen.

Verder is een belangrijk argument dat wij steeds naar voren hebben gebracht in de discussie, dat de beweringen van de gemeente Amsterdam om tot deze maatregel over te gaan, onder meer over de vermeende bomenkap, niet objectief te staven zijn en feitelijk onjuist.

Met de uitspraak dat er sprake is van uitstel in plaats van afstel zoals de gemeente in het bericht aanhaalt, loopt de woordvoerder van de gemeente Amsterdam vooruit op de juridische toetsing en zorgt daarmee voor onzekerheid bij consument, adverteerder en voor economische schade.”