Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Anti-dumping en -subsidie papier uit China

De Europese Commissie beslist binnenkort over de verlenging van de anti-dumping en -subsidiemaatregelen van papier uit China.

Een verlenging is nadelig voor de drukkerijen omdat hierdoor de papierprijzen in Europa hoog blijven.

De afgelopen weken hebben we samen met onze Europese partners een reactie voorbereid waarin we onze bezwaren tegen dergelijke verlenging bij de Europese Commissie hebben ingediend. Immers, de marktomstandigheden zijn op dit moment anders dan bij de invoering van de anti-dumping en -subsidiemaatregelen van papier uit China in 2011.
Ongekende prijsverhogingen en papiertekorten vormen op dit moment een grote bedreiging voor onze sector. Wij vinden dan ook dat – in het belang van onze leden – er een vrije toegang moet zijn tot alle papiersoorten die zowel binnen als buiten de Europese Unie geproduceerd worden, zodat het aanbod van papier de vraag kan bijbenen (en hopelijk de prijzen weer kunnen normaliseren).

Ook is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan diverse kwaliteitskeurmerken als Europese wetgeving, waardoor ook de impact op het milieu alsook op de kwaliteit van papier geborgd kan worden in een vrije markt.

Tenslotte merken we op dat er nu geen sprake is van een gelijk speelveld. De huidige maatregen zorgen juist voor een incentive bij inkopers van drukwerk om in China goedkopere afgewerkte producten zoals boeken te bestellen. Lees hier onze reactie: Intergraf position papier China duties

Voor meer informatie en/of vragen: info@kvgo.nl of 020 – 54 35 678