Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

A&O Fonds verwerft extra subsidie

Heb jij medewerkers in je bedrijf die hun vakkennis willen vergroten of een diploma willen halen? Dan kun je in 2024 en 2025 op veel opleidingen en cursussen 30% extra subsidie krijgen, bovenop de 40% die je al krijgt! Deze nieuwe subsidieregeling van het A&O Fonds Grafimediabranche en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per direct ingegaan en loopt tot eind januari 2026.

Wie komt er in aanmerking?

De subsidie is bedoeld om de arbeidsmarktpositie van mensen verder te versterken. Hiermee komt een brede groep arbeidskrachten in aanmerking om aanspraak te maken op de subsidie. Denk bijvoorbeeld aan vaktechnische opleidingen, waarmee medewerkers breder inzetbaar worden. Of scholing en begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook taaltraining voor statushouders of Oekraïense vluchtelingen in jouw bedrijf komen in aanmerking voor subsidie.

Dubbelop!

De subsidie is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen en kan daarmee gecombineerd worden. KVGO-leden krijgen nu al 40% subsidie voor toekomstgerichte scholing. Met deze nieuwe subsidieregeling kun je nog eens 30% extra subsidie krijgen op veel opleidingen en cursussen, dus in totaal 70%! Als werkgever schiet je de kosten voor scholing voor. De subsidie wordt na afloop van het project, dus begin 2026 uitgekeerd.

Praktische info

Voor de volledige informatie, check het persbericht op de website van het A&O Fonds. Het A&O Fonds Grafimediabranche zet zich in voor een gezonde grafische arbeidsmarkt, toekomstbestendige scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Werkgevers dragen een deel van de kosten, door het verwerven van nationale en Europese subsidies door het fonds kan er nog meer geïnvesteerd worden in de branche.