20 maart 2015 | Den Haag

Asbestdaken verboden in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Bedrijven mogen geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet volgens de overheid gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbestdaken worden weleens gebruikt als dakbedekking van loodsen en opslagplaatsen.

“Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal €75 miljoen beschikbaar”, zegt KVGO beleidsmedewerker Arbo en Milieu Maarten Reuderink.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest.

Ook interessant...

16 mei 2022

Boekje Grafimedia cao 2022-2024 verschenen

17 februari 2022

Werkgevers stemmen in met onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 2022-2024

26 januari 2022

Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao bereikt

17 november 2021

Werkgevers: op weg naar herstel