Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

AV 31 mei wordt uitgesteld naar oktober 2022

Het bestuur heeft na overleg en alles afwegende het besluit genomen om de algemene vergadering van aanstaande dinsdag 31 mei te verplaatsen naar oktober aanstaande.

Reden is de op handen zijnde aanstelling per 1 juli aanstaande van de nieuwe directeur van het KVGO, die na een inwerkperiode de taken van Bram ter Beek zal overnemen. Na het lezen van de stukken over het voorstel en besluitvorming van de contributiedifferentiatie, heeft hij  aangegeven dat uitstel voor hem zeer wenselijk is. Met het doel zich de materie goed eigen te maken en het ook een deel van hem te laten worden. Zijn toekomst hangt ook mede af van dit besluit.

Een tweede reden is de teleurstellend lage opkomst volgende week. Twaalf ledenraadsleden en een aantal overige leden en gasten, zet de teller nu op 29 deelnemers, waarvan er altijd nog een aantal afzeggen.
Het blijkt niet het juiste moment voor een algemene vergadering gezien het geringe aantal aanmeldingen.

Onder punt 4 van de agenda ‘financiën’ staat het goedkeuren van de conceptjaarrekening 2021. Volgens de statuten moet deze financiële verslaglegging binnen zes maanden na afloop van het voorgaande verenigingsjaar worden goedgekeurd door de ledenraad, tenzij de ledenraad instemt met verplaatsing naar oktober 2022. Deze toestemming is inmiddels aan de leden van de ledenraad voorgelegd en de deadline voor reageren is 1 juni a.s.

Het bestuur hoopt in oktober dan alsnog alle punten van de AV van 31 mei te kunnen behandelen en goed voorbereid en verantwoord het jaar 2023 te kunnen starten. Met een nieuwe enthousiaste en goed ingewerkte directeur.

Namens het bestuur van het KVGO,

Dick Naafs
Voorzitter