Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

AV KVGO 31 mei 2022 in teken van contributiedifferentiatie

Het KVGO houdt op 31 mei de algemene vergadering waarvoor alle leden van het KVGO zijn uitgenodigd. Een bijzondere AV, omdat tijdens deze AV een voorstel voor contributiedifferentiatie wordt gepresenteerd; passend bij de huidige tijd waarin we opereren.

Hoewel de besluitvorming over de contributiedifferentiatie is voorbehouden aan leden van de ledenraad, nodigt het KVGO alle leden uit voor deze AV om hun vragen te stellen en suggesties te doen. Met de contributiedifferentiatie wil het KVGO beter kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt en aansluiten bij behoeften en wensen van leden door hen meer keuze en flexibiliteit te bieden.

Naast dit belangrijke agendapunt, is er volop ruimte voor inspiratie, ontspanning en netwerken. Zo start de AV met een keynote van Jos Steutelings over ‘Kansen voor print door innovatie.’ Theater- en liedjesmaker Willem Gunneman vermaakt de aanwezigen met zijn woordkunsten en na afloop is er tijdens de borrel en het buffet gelegenheid met elkaar bij te praten.

Als er KVGO-leden zijn die zich nog niet hebben aangemeld, doe dat dan het liefst via de gestuurde e-mailuitnodiging of stuur een e-mail naar evenement@kvgo.nl

De AV vindt plaats in ANNA’s Casino (voormalige Officierscasino), Kampweg 51 in Soesterberg.