Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Avondklok: een update

Het demissionaire kabinet heeft vandaag verdere stappen gezet in de besluitvorming rond de avondklok. Waarschijnlijk gaat het komend weekend in. De Tweede Kamer buigt zich er nog over en er zouden kleine wijzigingen kunnen worden aangebracht. Hieronder staan de hoofdpunten van wat tot nu toe bekend is gemaakt.

Tussen half negen ‘s avonds en half vijf ‘s ochtends

De avondklok gaat in als de Tweede Kamer daarmee instemt. De ingangsdatum is zaterdag 23 of zondag 24 januari 2021. Dat is later dan in eerste instantie was bepaald en dat komt door het verplaatsen van het debat van de Tweede Kamer van woensdag naar donderdag. De avondklok gaat gelden tussen 20.30 uur en 04.30 uur.

Werk is een uitzonderingssituatie

Tijdens de avondklok mag je niet buiten zijn, tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie. Eén van de uitzonderingssituaties is werk dat noodzakelijkerwijs in de avondklok-periode wordt verricht. Er komt geen lijst van de overheid met beroepen die tot die uitzondering behoren: het is aan de werkgever om te bepalen of het noodzakelijk is dat het werk op dat moment wordt uitgevoerd. Dat geldt voor woon-werkverkeer en voor het werk zelf.

Twee verklaringen

Als je tijdens de avondklok buiten bent, moet je kunnen aantonen waarom dat zo is. Het is niet voldoende om bepaalde werkkleding te dragen waaruit kan blijken wat het werk inhoudt maar je moet het schriftelijk aantonen met behulp van door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde formulieren. Een zelf of door werkgever opgestelde verklaring voldoet dus niet. Werknemers moeten twee ingevulde formulieren bij zich hebben: een van de werkgever en een van zichzelf. De verklaring van werkgever hoeft niet voorzien te zijn van een dagtekening. De eigen verklaring moet de specifieke datum vermelden waarop werknemer buiten is tijdens de avondklok. Die verklaringen mogen bij controle zeer waarschijnlijk digitaal worden getoond. Het lijkt er dus op dat een geprinte versie niet noodzakelijk is.

Zzp’ers en uitzendkrachten

Zzp’ers hebben geen werkgever en moeten voor zichzelf verklaren waarom ze zich in de avondklok op straat begeven. Zij hebben derhalve één formulier nodig.

De regelgeving rondom uitzendkrachten was vandaag nog niet helemaal duidelijk: moet de formele werkgever, dus het uitzendbureau, zorgen voor een werkgeversverklaring of de inlener, dus het bedrijf waar de uitzendkracht zijn werk verricht? We hopen dat dit snel helder wordt.

Formulieren op de website van de Rijksoverheid

De overheid stelt de formulieren binnenkort beschikbaar. Deze zullen worden gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Tevens is toegezegd dat er een Q&A komt om duidelijkheid te geven op de meest gestelde vragen.