Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Avondklok

Deze week beslist het demissionaire kabinet over het invoeren van een avondklok. Dat dit de gemoederen bezig houdt blijkt wel uit het aantal telefoontjes dat het KVGO van haar leden ontvangt over dit onderwerp.

Als een avondklok wordt ingevoerd moeten werknemers die gedurende de avondklok moeten reizen voor hun werk een verklaring van hun werkgever kunnen tonen. Aan welke voorwaarden een dergelijke verklaring moet voldoen is op dit moment nog niet bekend.

Het KVGO houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Wanneer een avondklok wordt ingevoerd, zal het KVGO zo snel mogelijk een voorbeeldverklaring voor werknemers aan haar leden sturen.