Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bedrijfsbezoek Veolia Papier Recycling Nederland B.V. en presentatie Papier Recycling Nederland

13 juni jongstleden waren KVGO leden welkom bij Veolia Papier Recycling Nederland B.V. te Utrecht én kregen zij aanvullend een presentatie verzorgd door Papier Recycling Nederland. De aftrap vond plaats bij restaurant Zuiver.

Presentatie PRN

Een groep geïnteresseerde KVGO leden werd door Hielke van den Brink geïnformeerd over het functioneren van Papier Recycling Nederland (PRN). PRN is de organisatie belast met de uitvoering van het papiervezelconvenant tussen gemeenten en de (grafische) papier en karton keten. Omdat papierinzameling en -recycling binnen Nederland zo’n soepel lopend proces is, vinden we het vanzelfsprekend hoe dit is georganiseerd. Maar de situatie is eigenlijk heel bijzonder. Het PRN-systeem is iets waar we als branche en als land tróts op mogen zijn! Het is een zgn. “vrijwillig producentenverantwoordelijkheidssysteem”. Dat wil zeggen dat de branche zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen het systeem als zodanig op te tuigen en in te richten. Het systeem garandeert dat het oud-papier van Nederlandse huishoudens altijd ingezameld en gerecycled zal worden. Hiermee is direct een stuk duurzaamheid gewaarborgd; het vormt als het ware een “license to operate” voor de branche. De presentatie van Hielke was lekker interactief: de aanwezige KVGO leden waren betrokken, stelden relevante vragen en raakten onderling in gesprek.

Rondleiding Veolia

Na de presentatie pikten de deelnemers nog wat zonnestralen mee, te voet tussen restaurant Zuiver en haar achterbuur Veolia Papier Recycling Nederland B.V. Binnen deze locatie van Veolia wordt, naast vertrouwelijk papier, voornamelijk oud papier afkomstig van de Grafische Industrie (drukkerijen en binderijen) verwerkt. Ook worden hier digitale datadragers, harde schijven en CD’s vernietigd. Het feit dat het KVGO leden welkom waren een kijkje te komen nemen in deze redelijk gesloten keuken, is een bijzonderheid op zich te noemen. Gasten van buitenaf zijn hier gezien het vertrouwelijke karakter over het algemeen niet welkom. De vernietigingshal zelf bleef voor ons dan ook gesloten. Dit mocht de spreekwoordelijke pret niet drukken: het bezoeken van de overige ruimten maakte veel indruk.

Jan van der Roest toonde zich een ware gastheer namens Veolia en voorzag de rondleiding van de nodige informatie en anekdotes. Het proces van verwerking werd getoond. Vertrouwelijk papier gaat via de transportband door de shredder, waarna het tot balen worden samengeperst. De balen worden ingedeeld in zo’n 20 verschillende kwaliteiten – afgestemd op de wensen van de afnemer. Op dit moment wordt 90% van het papier in Nederland gerecycled. CD roms worden vermalen en verwerkt tot kaarsenhouders. Duurzaam is ook hier zeker van toepassing. Een mooi praktijk voorbeeld van de door Hielke geschetste theorie.

Ben je lid van het KVGO, níet aanwezig geweest bij de bijeenkomst, maar zou je wél graag de informatie hierover ontvangen? Neem dan even contact op via: info@kvgo.nl!