Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Behoefte aan gezonder ondernemingsklimaat – reactie KVGO op miljoenennota 2024

Ondernemers zijn somber gestemd over de economische situatie in de rest van het jaar. Dat bleek onder meer uit een enquête vanuit VNO-NCW, voorafgaand aan Prinsjesdag. Diverse brancheverenigingen, waaronder het KVGO, gaven aan dat het economische klimaat in het algemeen verslechtert en marges onder druk staan door stijgende kosten die niet of nauwelijks door te berekenen zijn. Door deze verslechterende economische omstandigheden staan bijgevolg investeringen in bijvoorbeeld digitalisering en verduurzaming verder onder druk. Ondernemers ervaren hierbij grote belemmeringen door een blijvend en structureel tekort aan personeel, een enorme regeldruk en fors gestegen inkoopkosten.

Afgelopen dinsdag -tijdens Prinsjesdag- presenteerde het kabinet zijn miljoenennota die richting zou moeten geven aan antwoorden op bovenstaande uitdagingen. Het KVGO is als brancheorganisatie voor de grafische ondernemers echter kritisch op het gepresenteerde maatregelenpakket. We vinden het vanzelfsprekend goed dat het kabinet maatregelen neemt om armoede in Nederland aan te pakken en de koopkracht te verbeteren. Maar vinden ook dat het kabinet er ook voor moet zorgen dat werken, méér werken en ondernemen altijd beter loont. Want dat is hét beste recept voor bestaanszekerheid.

Al te makkelijk wordt beleid vooruitgeschoven naar het nieuwe nog te kiezen kabinet. Maar vanuit de grafische industrie vinden we het juist nú van belang dat er meer aandacht komt voor het verdienvermogen van ondernemingen, oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt, richting en ondersteuning bij duurzame transities en ontwikkelingen die innovatie en investeringen verder mogelijk maken.

Want enkel met een gezond ondernemingsklimaat kunnen de verschillende maatschappelijke uitdagingen die we in Nederland kennen, financieren. Onder meer bestaanszekerheid kan immers alleen maar gegarandeerd worden, als het geld om dat te betalen ook verdiend kan worden. We kunnen in Nederland niet oneindig doorgaan met het steeds verder verhogen van lonen, de regeldruk bij ondernemers nóg verder opvoeren en/of belastingen bij het bedrijfsleven steeds verder verzwaren. Daar schiet niemand iets mee op.

Dit is ook de inzet van het KVGO in de politieke lobby die we samen met VNO-NCW in Den Haag voeren. Zodra er meer duidelijkheid is over de concrete invoering van de kabinetsplannen, brengen we je vanzelfsprekend op de hoogte. Heb je hierover in tussentijd vragen of opmerkingen, aarzel dan niet met ons contact op nemen via info@kvgo.nl of 020 543 56 78.

Samen met andere branches binnen VNO-NCW voeren we een Prinsjesdagpeiling uit. Deze flitspeiling focust op de verwachtingen en wensen die onder meer de grafische ondernemers hebben voor een nieuw kabinet. Waar moeten de nieuwe bewindspersonen volgens jou vooral mee aan de slag? En waar liggen voor jou de grootste uitdagingen en belemmeringen? Wil jij ook meedoen aan deze peiling (max 5 minuten)? Klik dan hier: https://app.collecthor.nl/cm/simple/45348/1852916004/tLp9PQrfCFAGZ94bzgDD01_PJ-ZzhZ-AZ7cxyKjdZUc